Programa de graduación 5to Kyu


 • KATATE DORI IKKYO
 • KATA DORI NIKYO
 • KATATE DORI SHIHONAGE
 • SHOMEN UCHI IRIMINAGE
 • CHUDAN TSUKI KOTEGAESHI
 • RYOTE DORI TENCHINAGE
 • KATATE DORI KOKYUHO
 • MOROTE DORI KOKYUHO
 • KATATE DORI KAITENNAGE
 • SUWARI WAZA KOKYUHO
 • UKEMI: USHIRO, YOKO, ZEMPO KAITEN